Info patsiendile

Kaebuste lahendamise kord

Kui patsient ei ole rahul talle osutatud raviteenusega või personali käitumisega on tal õigus pöörduda asutuse juhi poole pretensioonide esitamiseks nii suuliselt kui  kirjalikult.Suulisel pretensiooni esitamisel palume eelnevalt kokkuleppida aeg asutuse juhiga kohtumiseks kas telefoni või e-posti teel. Kirjalikule kaebusele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul  e-posti teel. Anonüümseid kaebusi ja ettepanekuid me ei käsitle.

Juhul kui asutuse juhi vastus või väljapakutud lahendus Teid ei rahulda võib pöörduda sotsiaalministeeriumi juurestegutseva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjponi (TKE)poole.Avaldus TKE-le tuleb saata postiga või digiallkirjastatult e-posti teel.

Patsiendil on õigus pöörduda ka kohtusse oma õiguste kaitseks.

Kaebusi ja ettepanenekuid saab esitada:

Dr. Pajula Hambaravi OÜ
Paldiski mnt. 29 10612 Tallinn
Tel: 661 0442
E-post: enar.pajula@gmail.com

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
info@sm.ee

Eesti Haigekassa Harju osakond
Kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
Infotelefon: 16 363
E-post: harju@haigekassa.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
E-post: kesk@terviseamet.ee

Eesti Patsientide Esindusühing
Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
Telefon: 656 6429
E-post: epey@epey.ee

Ravi järjekorra pidamise reeglid

Ravijärjekorda saab registreerida telefoni või e-posti vahendusel. Samuti on võimalik täita ka koduleheküljel olev registreerimisvorm. Järjekorda peetakse digitaalselt  infosüsteemi programmis. Registreerimisel tahame teada patsiendi ees ja perekonnanime, isikukoodi ja ka pöördumise põhjust. Ravi järjekorda registreerib kas arst või arsti assistent. Muudatustest ravijärjekorras teavitame koheselt patsienti.

Helistades telefonil 661 0442 on võimalik broneerida, tühistada, muuta aegu. Samuti küsida infot.

Kirjutades e-kirjale meiliaadressil: enar.pajula@gmail.com vastame esmapäevast reedeni 24 tunni jooksul alates kirja saamisest.