Proteesimine

Hammaste osalise või täieliku kaotuse korral tuleb hambad asendada proteesidega. Valmistame suust eemaldatavaid proteese (plaat-, büügel-, totaal- ehk täisproteesid) ja suust mitteemaldatavaid proteese (kroonid, sillad, laminaadid). Millised proteesid kasutusele võtta, sõltub mitmetest teguritest (olukord suus, patsiendi majanduslikud võimalused).

63-aastastel ja vanematel kompenseerib Haigekassa kord kolme aasta jooksul 255,65 eurot protesside maksumusest.

Täisproteesid (plaatprotees)

Täisprotees tuleb teha siis, kui suus ei ole ühtegi hammast. Täisprotees käib suust ära ja seda saab kinnitada ka implantaatidele. Selleks on vaja lõualuusse panna kaks kuni neli implantaati. Implantaatide peale tehtud täisprotees püsib paremini kui ilma implantaadideta protees. Puhastamise ajaks saab proteesi kergelt eemaldada ja pärast sama lihtsalt suhu tagasi panna. Selline protees ei tule tugevalt hammustades ootamatult lahti.

Osalised plaatproteesid

Osalised plaatproteesid on suust äravõetavad proteesid, mis valmistakse siis, kui enamik hambaid on kaotatud. Ainsad metallist osad proteesil on vajadusel klambrid. Seda proteesitüüpi kasutakse ka ajutiselt, kui on kaotatud üksikud hambad. Osalised plaatproteesid mõjuvad halvasti igemetele ja hammastele.

Büügelproteesid on suust äravõetavad metallist karkassiga proteesid, mis valmistatakse osalise hammaste kaotuse puhul. Võrreldes osaliste plaatproteesidega on büügelproteesid tunduvalt kvaliteetsemad ja hügieenilisemad.

Kroonid

Kroone on mõtet teha väga suure hambadefekti puhul. Ulatuslikud täidised hakkavad tavaliselt lagunema ja kuluma suhteliselt kiiresti ning selle vältimiseks kaetakse hammas krooniga. Samuti on kroon näidustatud, kui alles on ainult hambajuur. Sel juhul tuleb enne kroonimist valmistada tihvtköntpanus, mis tsementeeritakse juurekanalisse ja mille peale saab hiljem kinnitada krooni.

Kroonid jagunevad metallokeraamilisteks ja keraamilisteks. Ajutiselt tehakse ka plastmasskroone. Metallokeraamilistel kroonidel on metallist karkass, mille peale on põletatud portselan. Metallokeraamilisi kroone saab valmistada väärismetalli (kullasulami) ja mitteväärismetalli baasil.

Sillad

Sillad valmistaks üldjuhul siis, kui hambareas on üks–kaks hammast puudu ja implantaate ei ole mingil põhjusel võimalik paigaldada. Sillad tsementeeritakse naaberhammaste peale, mis eeldab nende lihvimist. Kui need hambad on terved või vähe kahjustatud, siis tuleks eelistada implanteerimist. Sildu, nagu kroonegi, saab teha metallokeraamilisi ja keraamilisi.

Laminaadid

Laminaadid on õhukesed portselankatted, mis tsementeeritakse hammaste peale. Selleks tuleb eelnevalt lihvida hamba esipinda. Laminaate kasutakse esihammaste puhul, kui on vaja korrigeerida hammaste värvi või asendit. Suurte defektide korral on soovitav teha kroonid.